Miejski Dom Kultury | Katowice

2015

Ulica Krzyżowa, przy której znajduje się budynek, urzeka swoją tradycyjną zwartą zabudową, składającą się głównie z familoków. Naszym celem było dopasowanie się do zwartej pierzei ulicy fasadą o podobnym gabarycie do pozostałych budynków. Po przeciwnej stronie działki znajdują się tereny zielone, dlatego forma zmienia swój charakter, aby rozproszyć się w krajobrazie. Cegła, będąca podstawowym materiałem wykorzystywanym na Śląsku, jest równie ważnym elementem najbliższego sąsiedztwa. Użycie jej przez nas nie mogło być sprowadzone do pokrycia elewacji, ponieważ budynek stałby się zbyt ciężki i zarazem niedostępny. Wykonaliśmy więc ceglaną posadzkę oraz ściany wewnętrzne, będące widoczne przez szklaną fasadę. Ściany wewnętrzne stały się również dobrym miejscem ekspozycji galerii, do której dostęp mogą mieć przypadkowi przechodnie, znajdujący się w pobliżu budynku.