Filozofia projektowania

Zakładamy, że ludzie są zintegrowani ze swoim środowiskiem na różnych poziomach. Jakość otoczenia wpływa bezpośrednio na codzienne życie od skali pomieszczenia do skali miasta lub terenów niezurbanizowanych . Właśnie dlatego staramy się projektować w pełnym znaczeniu tego słowa. Dbamy z troską i precyzją zarówno o detale wnętrz jak i rozwiązania w skali urbanistycznej.

Kontekst

Według nas budynek nie jest odosobnionym obiektem, lecz zawsze istnieje w jakimś kontekście. Miasto lub dzielnica charakteryzuje się swoimi lokalnymi materiałami i tradycjami budowlanymi, które wynikają z uwarunkowań kulturowych oraz przyrodniczych. Zwracamy szczególną uwagę na te czynniki upewniając się, że nasze budynki są zaprojektowane w harmonii z otaczającym je środowiskiem.

Urbanistyka

Projektowanie w większej skali wymaga, abyśmy rozważyli oddziaływanie projektowanej inwestycji na całą otaczającą okolicę. Dzięki naszemu doświadczeniu przy projektach dużych osiedli mieszkalnych, jesteśmy zaznajomieni z tematyką rozwoju terytorialnego współczesnych miast. Doświadczenie to mówi nam, że każde osiedle, dzielnica i miasto potrzebuje miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać i miejsca, w którym ludzie mogą się realizować.

Detal

Niezależnie od projektu, ludzka skala oraz odpowiednie materiały mają decydujący wpływ na tworzenie środowiska, z którym człowiek może się utożsamiać. Architektura powinna charakteryzować się wyrafinowanym rzemiosłem i detalem, dzięki czemu budynek w całości staje się spójny i wiarygodny. Jego przyszli użytkownicy zawsze powinni mieć możliwość obcowania w otoczeniu o dobrej jakości estetycznej.