Każdy projekt jest efektem analiz i poszukiwań naszego zespołu składającego się z doświadczonych architektów oraz ich młodszych asystentów, którzy dołączają do pracowni niedługo po ukończeniu studiów przynosząc ze sobą świeże spojrzenie na problemy projektowe.

Stosując najnowsze oprogramowanie oraz inne aplikacje wspomagające proces projektowy, nie zapominamy o rysunku odręcznym i makietach, które pozostają naszym podstawowym narzędziem. Przed pojawieniem się na ekranie monitora, idee projektowe ewoluują poprzez szkice koncepcyjne, dyskusje i konsultacje z naszymi współpracownikami z różnych branż. Wierzymy, iż jest to najlepsza droga do znalezienia problemów projektowych, które następnie skutecznie rozwiązujemy podczas dalszego procesu projektowego.