Mieszkanie+ | Budynek modelowy

2017

Projekt budynku modelowego jest pracą konkursową, zakwalifikowaną do finału konkursu organizowanego przez BGKN, instytucję odpowiedzialną za wdrożenie programu Mieszkanie Plus. W oparciu o założenia projektowe budynku modelowego powstają projekty dla konkretnych realizacji na terenie Polski. Jako pierwsze realizowane będą osiedla w Łowiczu i Zamościu. Projekt konkursowy oraz projekty osiedli powstają we współpracy z pracownią GDA Łukasz Gaj.